Udruga za razvoj poduzetništva osnovana je 2007. godine, kao Udruga mladih poduzetnika Perspektiva. Udruga je osnovana s ciljem da se mladim poduzetnicima kroz razmjenu međusobnih iskustava i kroz dodatno neformalno obrazovanje nadoknadi nedostatak iskustva. Osobnim razvojem članova udruge i potrebom usklađenja udruge s novim Zakonom o udrugama, udruga je promijenila svoj fokus i cilj djelovanja te se usmjerila na promicanje održivog razvoja (gospodarski razvoj, zaštita okoliša i društvena pravednost). Navedeni cilj planira se ostvariti kroz aktivnosti socijalnog (društvenog) poduzetništva isticanjem pozitivnih primjera u zajednici. Također, isto toliko važnog poticanja osobnog razvoja kroz stjecanje novih znanja i vještina.

Stjecanje novih znanja i vještina iz područja poduzetništva, bilo da se radi o znanjima i vještina iz područja ekonomije (marketing, upravljanje, financije, računovodstvo i dr.), ili o socijalnim vještinama (aktivno slušanje, verbalno izražavanje, prezentacija, timski rad, rad s teškim ljudima, kreativnost i sl.). S obzirom da je poduzetništvo interdisciplinarno i ne postoji cjelovito formalno i neformalno obrazovanje koje bi to moglo pružiti, moguće je ponuditi više personaliziran program osobnog razvoja iz područja poduzetništva.

Upravo tim smjerom, članovi udruge kao eksperti, osmislili su da udruga za razvoj poduzetništva bude poveznica između potreba i mogućnosti svakog pojedinca. Cjelokupne aktivnosti udruge su nekomercijalne, a svode se na osmišljavanje razvojnih projekata koje bi financirali različiti donatori, a krajnji korisnici bi bile ciljne skupine: žene poduzetnice, ruralno stanovništvo, mladi i dr.

S tim uvjerenjima, nastao je projekt Nova perspektiva za žene u nerazvijenim područjima Hrvatske, ili skraćeno „Ženska perspektiva“. Ovaj projekt je prepoznala The Coca Cola Fundation i financira njegovu provedbu. Projektom „Ženska perspektiva“ planira se potaknuti žene koje imaju registrirani gospodarski subjekt, a bavi se poljoprivrednom proizvodnjom, agroturizmom, izradom rukotvorina i suvenira, da ih se potakne na daljnji razvoj i jačanje poslovanja kroz upoznavanje novih pozitivnih primjera razvijenih dijelova Hrvatske, stjecanje novih znanja i vještina te osiguranjem novog distribucijskog kanala internetske prodaje.

Perspektiva

Perspektiva