• Naša vizija je: „Mi smo važan čimbenik u razvoju poduzetništva“
  • Naša misija je: „Budimo promjena koju želimo“ (M. Gandhi)

Motivacijske radionice se organiziraju po županijama u suradnji s našim partnerima, a to su razvojne agencije i lokalne akcijske grupe (LAG).

Održane su motivacijske radionice u Otoku u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom „ORA“ i LAG-ovi Šumanovci, Bosutski niz i Srijem.

U Vinkovcima 07.06. organizator je bila Regionalna razvojna agencija Vukovarsko srijemske županije. 20.06. u Osijeku se održala u suradnji i sjedištu Razvojne agencije Slavonije i Baranje u Osijeku, a u partnerskoj suradnji s Osječko-baranjskoj županiji, upravni odjela za regionalni razvoj, LAG Roda sa sjedištem u Antunovcu, Centar za poduzetništvo Osijek.

U četvrtak 21. lipnja u Erdutu,  održana je motivacijska radionica za žene poduzetnice kako bi se podržalo njihovo aktivno  uključivanje u projekt ZP. Radionica je organizirana u partnerstvu sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta Josip Jurja Strossmajera u Osijeku, Vinarijom Erdut i općinom Erdut. Domaćinstvo i konferencijsku dvoranu pružila je Vinarija Erdut u obnovljenom prostoru dvorca plemićke obitelji Adamovich- Chech.

Također su održane 27.6. u Iloku u 17h, 29.06. u 11h u Kutini u sjedištu LAG-a Moslavina, u 14h u Sisku u sjedištu SIMORE-Razvojne agencije Sisačko – moslavačke županije, u 19h u Topuskom, hotel Topusko u suradnji s Udrugom žena poduzetnica Banovine. Motivacijska radionica i održana u srpnju 2018. u Općini Cerna za dan Općine.

Udruga Perspektiva u medijima

Naše projekte prate i drugi mediji...

Snaga mikro poduzetničkih pothvata leži u lokalnom povezivanju

S proljećem 2019. zaokružujemo ciklus intenzivnih poslovnih edukacija i treninga 65 poduzetnica, korisnica projekta „Ženska perspektiva“, s ponosom ističu voditelji ovog projekta regionalnog značaja za Hrvatsku, pokretač mr. sc. Tomislav Lneniček i voditeljica mr. sc. Dragica Karajić.

"Ženska perspektiva" pomaže poduzetnicama

Projekt Ženska perspektiva pokreće Udruga za razvoj poduzetništva „Perspektiva" iz Lipika. Cilj je projekta - poduzetnicama iz nerazvijenih područja Hrvatske pomoći u razvoju i jačanju njihovih poduzetničkih aktivnosti.

Motivacijske radionice za poduzetnice projekta “Ženska perspektiva”

Udruga za razvoj poduzetništva „Perspektiva“ iz Lipika u suradnji s partnerima projekta održala je dvije motivacijske radionice kako bi predstavili poduzetnicama projekt „Ženska perspektiva“.

Predstavljena ‘Ženska perspektiva’, projekt u kojem će sudjelovati 50 poduzetnica

Projekt ‘Ženska perspektiva’ za poduzetnice, koji je pokrenula i provodi udruga za razvoj poduzetništva Perspektiva iz Lipika, a financira ga The Coca-Cola Foundation s 250.000 dolara, predstavljen je u petak u Zagrebu.