1. motivacijska radionica za žene poduzetnice

Motivacijske radionice se organiziraju u suradnji s našim partnerima, a to su razvojne agencije i lokalne akcijske grupe (LAG). Do sada su održane motivacijske radionice u Otoku u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom „ORA“ i LAG-ovi Šumanovci, Bosutski niz i Srijem.

U Vinkovcima 07.06. organizator je bila Regionalna razvojna agencija Vukovarsko srijemske županije. 20.06. u Osijeku se održala u suradnji i sjedištu Razvojne agencije Slavonije i Baranje u Osijeku, a u partnerskoj suradnji s Osječko-baranjskoj županiji, upravni odjela za regionalni razvoj, LAG Roda sa sjedištem u Antunovcu, Centar za poduzetništvo Osijek.

U četvrtak 21. lipnja u Erdutu,  održana je motivacijska radionica za žene poduzetnice kako bi se podržalo njihovo aktivno  uključivanje u projekt ZP. Radionica je organizirana u partnerstvu sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta Josip Jurja Strossmajera u Osijeku, Vinarijom Erdut i općinom Erdut. Domaćinstvo i konferencijsku dvoranu pružila je Vinarija Erdut u obnovljenom prostoru dvorca plemićke obitelji Adamovich- Chech.

Također su održane 27.6. u Iloku u 17h, 29.06. u 11h u Kutini u sjedištu LAG-a Moslavina, u 14h u Sisku u sjedištu SIMORE-Razvojne agencije Sisačko – moslavačke županije, u 19h u Topuskom, hotel Topusko u suradnji s Udrugom žena poduzetnica Banovine. Također je motivacijska radionica i održati u srpnju u Općini Cerna za dan Općine.

Perspektiva

Perspektiva